Article 11113

Title of the article

SIMULATING SEDIMENTATION OF LUBRICOOLANT SAMPLE USING VIDEO DATA AND REGULARITIES
OF IMPURITY GRANULOMETRIC COMPOUND 

Authors

Polyanskov Yuriy, Doctor of engineering sciences, professor, head of sub-department of mathematical
modeling of technical systems, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, 42 Lva Tolstogo str.), vil-rimma@yandex.ru
Evseev Alexander, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of mathematical
modeling of technical systems, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, 42 Lva Tolstogo str.), evseev.evan@yandex.ru
Poroykov Vadim, Candidate of engineering sciences, senior lecturer, sub-department of mathematical modeling of technical systems, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, 42 Lva Tolstogo str.), v.poroykov@mail.ru 

Index UDK

621.892; 532.7 

Abstract

The article considers the simulation of sedimentation of mechanical impurity based on the values of the second derivative of the area occupied by the particles that reached the bottom of the flask and determined by the digital video processing. The authors suggest a method to reduce errors of double differentiation by using the characteristics of grinding sludge particles distribution by size. The researchers have derived the equations and developed the algorithms to evaluate the parameters of impurity solids in liquids. 

Key words

sedimentation simulation, powder, impurity granulometric compound.

Download PDF
References

1. Figurovskiy, N. A. Sedimentometricheskiy analiz / N. A. Figurovskiy. – M. : Izdvo AN SSSR, 1948. – 332 s.
2. Khodakov, G. S. Sedimentatsionnyy analiz vysokodispersnykh sistem / G. S. Khodakov. – M. : Khimiya, 1981. – 192 s.
3. Khodakov, G. S. Osnovnyye metody dispersnogo analiza poroshkov / G. S. Khoda-kov. – M. : Stroyizdat, 1968. – 199 s.
4. Kouzov, P. A. Osnovy analiza dispersnogo sostava promyshlennykh pyley i izmel'chennykh materialov / P. A. Kouzov. – L. : Khimiya, 1987. – 264 s.
5. Polyanskov, YU. V. Diagnostika i upravleniye nadezhnost'yu smazochnookhlazhdayushchikh zhidkostey na operatsiyakh mekhanoobrabotki / YU. V. Polyanskov, A. N. Yevseyev, A. R. Gismetulin. – Ul'yanovsk, 2000.
6. Al'nerovich, T. A. Komp'yuterno-integrirovannyye proizvodstva / T. A. Al'nerovich. – M. : GUP VIMI, 1999. – 512 c.
7. Luis, M. Kamarinkha-Matos. Intellektual'nyye sistemy dlya proizvodstva / M. Luis. – Chepmen kholl, 2003. – 512 s.
8. Vatolin, D. A. Metody szhatiya dannykh. Ustroystvo arkhivatorov, szhatiye izobrazheniy i video / D. A. Vatolin, A. M. Ratushnyak, M. G. Smirnov, V. B. Yukin. – Dialog- MIFI, 2002. – S. 384.
9. Kolmogorov, A. N. O logarifmicheski-normal'nom zakone raspredeleniya razmerov chastits pri droblenii / A. N. Kolmogorov // DAN SSSR. – 1941. – T. XXXI, № 2. – S. 99–101.

 

Дата создания: 28.01.2014 10:49
Дата обновления: 28.08.2014 10:38